07Led2018
 

Dostal se mi do rukou unikátní kousek hardwaru, a to emulátor zvukového obvodu SID pro Commodore 64 od Nobomi. Emulátor je postavený na destičce o velikosti původního pouzdra DIL tak, aby šel snadno zaměnit s původním SIDem, který uživateli např. odešel. Na destičce je stomegahertzový procesor ARM, ale celkovou specifikaci najdete na dedikovaných stránkách. Mě zajímalo, jak se emulace zvukově liší od originálu, a tak jsem věnoval asi tři hodiny samplování vytipovaných hudeb, abych našel a popsal rozdíly.

ARMSID

JAK SE TO NASTAVUJE

ARMSID je velmi snadno konfigurovatelný a upgradovatelný. K tomu prvnímu slouží momentálně program NOBOMI ARMSID Tester V0.2 (ASIDTESTC.PRG), který vám ukáže informace o tom, na jaké adrese se ARMSID nachází, verzi firmwaru, emulovaný typ čipu, stav zařízení pro běžný provoz nebo pro programování/update, stavy potenciometrů na joystickových portech a aktuální napětí. Stiskem kláves 6, 7 a 8 si vyberete emulaci SIDu 6581, 8580 nebo automatickou detekci. Tlačítkem Q ukončíte program.

Pro upgrade firmwaru stačí jen spustit aktuální verzi programu, momentálně se jedná o verzi 1.10 (ASID110.PRG). Program se zeptá, zda chcete přepnout ARMSID do módu bootloader, vymaže zavaděč a přepne se do tohoto režimu (BL). Po opětovném potvrzení (Y) začne proces programování, jehož průběh je udávaný v procentech. Programování trvá asi 10 vteřin. Program sám přepne ARMSID do standardního provozního módu (AP) a ukončí se.

JAK TO HRAJE

Zvuk ARMSIDu se nedá hodnotit jako dokonalý. To bych chtěl říct úvodem. Pokud nemáte hudební sluch, SIDa jste slyšeli jen párkrát nebo nemáte určité skladby naposlouchané do detailu, zřejmě rozdíl nepoznáte. To bohužel není můj případ a tak jsem rozdílů a neduhů našel dost. Pojďme si o tom něco napsat.

Pro testování jsem zvolil několik skladeb a zvuků, které téměř dokonale znám. Každou z nich jsem, až na výjimky, celkem čtyřikrát nahrál v přibližně stejném časovém rozmezí. Většinou jsem nahrával skladby od začátku do nějakého bodu, kdy už bylo pro účel testování zbytečné nahrávat je dál a u několika jsem vystříhal i úvod, protože byl pro test nezajímavý a příliš dlouhý. K testování jsem použil originální C64 se SIDem 6581R3, dále C64C s 8580R5 a potom jsem z této C64C vyndal originální 8580R5 a osadil ji ARMSIDem a skladby nahrál nejprve v režimu 6581 a posléze 8580. Výsledkem jsou pak skoro pokaždé 4 zvukové záznamy.

U několika hudeb, které byly napsané pro 8580 a na původní 6581 nehrají správně jsem použil jen dva vzorky z originální 8580R5 a ARMSID 8580 (dále v článku jen AS). U ostatních jsem zachoval všechny verze, aby bylo možné pozorovat změny na AS 6581 a 8580 vůči oběma originálům.

Testované skladby a zvuky:

 • Markus Schneider – Platou (subtune 8)
 • Chris Huelsbeck – Hollywood Poked Pro (subtune 1)
 • MSK – Plutonium
 • MSK – Trible Speed Tune
 • MSK – X-F_End
 • Jeroen Tel – Eliminator (subtune 1)
 • Taki – Southern
 • Taki – Drummer
 • Factor6 – Wind to your Mind
 • Factor6 – Sea War
 • Fame – Strike Force Intromusic
 • Chris Huelsbeck – To Be On Top (subtune 2)
 • Jeroen Tel – Nothing Wrong
 • Digi AIDS
 • Fanta – Mr. Big Beat
 • Jeff – Dune‘s K Remix
 • Jason Page – Hybris
 • Linus – 64 Forever
 • Jammer – HVSC
 • Mitch&Dane – Archangel (pouze 8580 verze)

PLATOU / Markus Schneider

Tahle hudba ze stejnojmenné hry mě zaujala tím, že je jednokanálová. Důvod pro to byl ten, aby ve hře byly slyšet kromě hudby i zvukové efekty.

6581 – všimněte si hlubokého filtru na basu
8580 – stejná basa hraje ne tak hlubokým filtrem, typicky 8580tkový
AS6581 – všimněte si počátku basového zvuku, který má jakoby nastavenou hodnotu Attack na něco jiného, než nula. Také je tu slyšet praskání při začátcích hraní některých zvuků. Filtr je posunutý jinde, ale toto bych jako chybu nebral, protože i takto to mohla některá 6581 přehrávat.
AS8580 – filtr není tak ostrý, praskání u začátků zvuků je také slyšitelné.

HOLLYWOOD POKER PRO / Chris Huelsbeck

Klasika v úvodu hry s tancující holkou.

6581 – opět hluboký basový filtr, výrazné šumové začátky zvuků (perkuse nebo jak to nazvat)
8580 – vysoký filtr, měkčí zvuk šumů, typické rozdíly 8580 od 6581
AS6581 – filtr vyšší, tóny jakoby kratší – nepatrně větší mezery mezi tóny
AS8580 – to samé, měkkost šumu mi subjektivně přijde totožná s AS6581

PLUTONIUM / MSK

Hudba je zajímavá tím, že díky aplikaci filtru přehrává basový tón na 8580 tak, jakoby byl úplně kraťoučký.

6581 – originál hudby s typickými vlastnostmi
8580 – krátký a vysoký (díky filtru) bas
AS6581 – výraznější šum na začátku basového tónu
AS8580 – stejný šum se zdá být ostřejší, stejný problém jako u předchozí hudby

TRIBLE SPEED TUNE / MSK

Toto je dvoutimeová hudba, nehrající na frekvenci 50Hz, ale dvojnásobné. Díky tomu mají zvuky v ní dvojnásobně jemné „rozlišení“ a jdou tak tvořit zajímavé zvuky.

6580 – originál s typickým hlubokým basem
8580 – to samé s krátkým vysokým basem (autor zřejmě používal pro svoje hudby podobná nastavení filtru)
AS6581 – některé tóny jsou ztlumené, je znát trhavost mezi tóny – už zmíněné „mezery“, některé zvuky emulace nedokáže zahrát správně
AS8580 – to samé, co AS6581, ale jiným filtrem na basu

X-F END / MSK

6581 – originál
8580 – jiný bas, hodně otevřený, měkčí perkuse
AS6581 – poměrně věrná emulace, až na jinak nastavený filtr
AS8580 – platí to samé

ELIMINATOR / Jeroen Tel

Telovka jak vyšitá. U ní má ARMSID jeden problémek a to ten, že se podle poslechu dá říct, že perkuse (takové to „ts“ na začátku basových tónů) je nezvykle delší, než by mělo být.

6581
8580
AS6581
AS8580

SOUTHERN / Taki

Hudba z maďarského editoru SID Winder, která je dělaná pro 8580. Proto zní na 6581 mizerně. Tyto demoskladby z tohoto editoru se vyznačují velkou precizností na časování, což u některých hudeb na C64 není až tak běžné.

Na AS8580 jsou opět znatelné delší perkuse a některé tóny s mi zdají tišší, než na originál 8580. Jinak ji ARMSID zvládá bez obtíží.

DRUMMER / Taki

Další ze SID Winderovské kolekce napsaná pro 8580. Tentokrát opět 2x Time. Stylově vydařený pokus o hudbu podobnou Rubiconu. Spousty kraťoučných perkusí a cinkání.

AS8580 ji přehraje poměrně dobře, ale zvuk se mi zdá plochý a některé cinknutí apod. znějí jinak, stejně tak hlasitost některých tónů je nižší.

WIND TO YOUR MIND / Factor6

Moje hudba naspaná v SID Winderu pro 8580. Je tam hodně tónů jdoucích těsně po sobě (počkejte, až začnou bicí).

U AS8580 interpretace jsou velmi znatelné mezery mezi tóny, až to působí, jakoby hudbu někdo pustil ze schodů. Stejně tak kopák u bicích není přehrán celý, ale je useknutý.

SEA WAR / Factor6

Druhá z mých starých hudeb ze SID Winderu (nebojte, je poslední moje v tomto testu). Slyším tam to samé, co u předchozí hudby. Mezery mezi tóny, které jsou výrazné. Přikládal bych to specifickému nastavení obálek ADSR, které jsem použil.

8580
AS8580

STRIKE FORCE INTROTUNE / Fame

Hudba, která je dělaná pro 6581, ale já ji mám radši na 8580. Vynikne tam totiž „Hubbardovo glissando“, které se nachází zhruba ve stopáži 0:59 a 1:07. Stejně tak je plná „patnáctek“, tedy speciálních tónů zadávaných ve většině editorů jako $15 používajících další kanál k tomu, aby zněly takovým chraptivým tónem (0:39).

Na AS8580 je hudba opět plošší, vynikne perkuse na začátcích basů a 15tky jsou v pohodě. A ještě pro pořádek verze pro AS6581.

TO BE ON TOP (2. SUBTUNE) / Chris Huelsbeck

Huelsbeckovina pro 6581 se samply. AS6581 se zdá, že nemá žádný znatelnější problém.

8580
AS8580

NOTHING WRONG / Jeroen Tel

Novější Telovka (Jeroen Tel) pro 6581 je plná krátkých tónů a melodických extravagancí, patnáctek a lecjakých vyšperkování. Na AS6581 jsou znatelné výrazné začátky basů spolu s filtry, jinak je hudba zvládnutá emulátorem dobře.

8580
AS8580

DIGI AIDS / ?

Legendární sampl je na 6581 v pořádku, na 8580 samozřejmě tišší. Zvláštní je, že ARMSID v obou módech přehrává sampl stejně hlasitě, ale potišeji, než původní 6581 a hlasitěji, než původní 8580.

AS6581
AS8580

MR. BIG BEAT / Fanta

Fantova dvoutajmovka pro 8580 je opět nacpaná zvláštními efekty. Na AS8580 ztrácí šťávu a zase jsou některé zvuky jiné a tišší.

DUNE’S K REMIX / Jeff

Tato hudba od Jeffa z legendárního dema Deus Ex Machina má zvláštní zvuky obecně, proto mě zajímala interpretace ARMSIDem. Je to poměrně bída, jsou slyšet mezery mezi krátkými tóny, plochost, šumy příliš výrazné, někdy některé tóny zní až falešně.

6581
8580
AS6581
AS8580

HYBRIS / Jason Page

Hudba předělaná z Amigy v SID Trackeru pro iPad. Vyznačuje se skvěle zafiltrovanými bicími, které zní, jakoby byly samplované. ARMSID má opět problém s mezerami mezi tóny a je to slyšet dost znatelně. Zafiltrované bicí jsou tišší.

6581
8580
AS6581
AS8580

64 FOREVER / Linus

Hudba z music compa na X-2014 s technologií „speech“, tedy mluvením naprogramovaným pro SID, ne samply. ARMSID má problém. Jednak nepříjemné praskání, ošklivé mezery mezi tóny a řeč není moc akurátní.

6581
8580
AS6581
AS8580

HVSID / Jammer

Jammer asi jako první začal používat „speech“. Tato hudba je plná této techniky. Zase tu slyším mezery delší, než by bylo zdrávo, ale jinak je to poměrně v pohodě.

8580
AS8580

ARCHANGEL / Mitch & Dane

Propracovaná 8580-kovka od Mitch&Dane je jedna z mých nejoblíbenějších od nich. Co na to ARMSID? Au au, kostrbatost, zaslechl jsem něco, co by tam původně moc nemělo být slyšet, celková plochost.

To bychom měli ukázky a ještě doplním, že jsem si procházel i některé starší hudby od Roba Hubbarda a narazil jsem u nich také na tu schodovitost, o které jsem mluvil.

Zjištěné nodostatky:

 • Zdá se mi, že ARMSID má nějaký problém s interpretací ADSR a to ve výsledku znamená tyto odlišnosti u některých hudeb, které občas zní opravdu kostrbatě, když hudbu znáte a slyšeli jste ji tisíckrát, toto vám přijde přinejmenším takové divné.
 • Další nedostatek vidím v tom, že se mi zdají šumy stejné v obou režimech, ale správně jsou na 6581 ostřejší a na 8580 měkčí. O málo, ale rozdíl to je.
 • Že ARMSID hraje samply stejně nahlas v obou módech není na škodu, spíš je to výhoda, protože majitelé 8580 bez úpravy většinou samply neslyšeli nebo jen hodně potichu. Takže tohle vlastně nedostatek není.
 • Plochost celkového dojmu zvukového podání je další věc, kterou přisuzuji emulaci. 100MHz pro emulaci a zvlášť vůči 1MHz na CPU se může zdát být hodně, ale na nějaký oversampling zlepšující zvukovou dynamiku, kterou známe např. ze SIDPlay/w na PC asi můžeme zapomenout.
 • Vícetajmoých hudeb tolik není, tak bych to nebral jako prioritní zádrhel. Nějak to hraje a to je důležité.

Obecně musím říct, že ARMSID je skvělá náhražka SIDu. Nevím, jak zní SwinSID, ale ARMSID je na tom opravdu velmi dobře a až na těch pár much, na které Nobomi třeba i přijde a opraví je to super věc pro ty, kteří shánějí třeba druhý SID pro stereo nebo si odpálili svůj stávající :-) Pokud se od autora objeví nějaké zásadní vylepšení zvuku, tak o něm zase napíšu.

Pokud se mě budete ptát, kde se dá ARMSID sehnat, tak vám rovnou odpovím, že přeze mně nedá. Nobomi vyrobil na zkoušku jen několik kusů a ty už jsou všechny zamluvené.

 

 Publikoval v 13:00

  7 reakcí na “ARMSID V PRAXI #1”

 1. Tak jsem si přečetl tento článek a fakt smekám před Factorem. Jde vidět, že má výborný sluch hudebníka. Doufám, že Nobomi bude svůj ARMSID vylepšovat, aby se co nejvíce přiblížil originálu.

  • Dík. Tento článek bylo nutné napsat. Bohouš dělá, co může, je to fakt machr. Myslím, že ladění původního firmwaru probíhá už od první verze a dopilovávaný je vesměs (neříkám že úplně) tak, že na základě podnětů od Sillicona, teď i mě a v nejbližší době snad i někoho dalšího se přidávají a mění různé věci, které by jinak nebyly úplně přímočaré. Uvidíme, jestli s tím ještě půjde pohnout, limity ten ARM určitě má.

 2. Tak to vidíš, pred týždňom si tu chcel „zatvárať krámek“ :)) a teraz vydáš takýto masakrálny článok s rozborom.
  Parádna práca! Jednak som konečne zistil a hlavne počul tie rozdiely medzi 6581a 8580 (ktoré mi boli ako nekomodorákovi úplne cudzie) a druhak som mal možnosť počuť vernosť emulácie Nobomiho novinky. Musím uznať, že všetky tebou popisované rozdiely som rozpoznával a približne som podozrieval presne to, čo si napísal v súhrne na záver (problém s ADSR a „pomalosť“ emulácie). Navyše som mal pri Eliminatorovi pocit, že ARMSID neladil správne tóny melódie (za polovicou ukážky), možno aj preto, že tam bolo počuť akýsi druhý súzvuk, niečo ako vyššia harmonická…?
  Každopádne, ARMSID je úžasný projekt (asi ako všetko, do čoho sa Nobomi pustí ;)) a aj na základe tohoto rozboru má potenciál sa vyvíjať a zdokonaľovať. Držím palce a ešte raz dík za takéto články!

  • Lidi jako je Bohouš vůbec nechápu, tedy nechápu jejich mozkovou kapacitu. ARMSID je skvělý projekt.
   Ty symptomy, kterých jsem psal, jsou samozřejmě jen odhady a domněnky. Kdybych viděl zdroják toho, co do toho Bohouš cpe, tak bych nechápal vůbec nic a tak můžu jen pomoct „z druhé strany“, že vyzkouším, jak se to chová. Ukazuje se, že specifika SIDu v datasheetech jsou jedna věc, ale pocitové chování obvodu v praxi věc druhá.

 3. Tak to je slusny test, to uz ani snad nema cenu, abych to zkousel. I kdyz jsem o to nebojoval, tak jeden ARMSID na me zbyl, tak se docela sam testim.

 4. Dnes jsem trochu hrál náhodné hry za účelem otestování zvuku. Zjistil jsem, že víceméně ve všech Hubbardových hudbách se projevuje jiné nastavení Attack u ADSR, je výraznější a tím dochází k větší schodovitosti hudby. Pak jsem na to koukal SidPlayem na Macu, který vypisuje detailní info i o právě přehrávaných notách (a umí vypínat jednotlivé kanály) a Hubbard používá ADSR pro tyto tóny v hudbě Sam Fox Strip Poker $1A0F, u Commanda $295F, tedy Attack nemá nulovou hodnotu. Přijde mi, že pomyslná křivka Attacku je jiná než u SIDu. Slyšet je to i na Pantherovi od Davida Whittakera, kde jsou rychle za sebou kráté tóny. Další zkoušené hry hrají podle očekávání, tedy přibližně správně (až na výraznější šumy na začátku tónů, což jsem už popisoval, a přisuzuji to opět jinému ADSR) a necvičené ucho by asi nepoznalo rozdíl, kdyby se mu předem neřeklo, že v C64 nemá SIDa, ale náhražku.

  Nastavení A u ADSR se mi potvrzuje jako příčina schodového efektu i u mé vlastní hudby For Nikdo2 (lze nalézt v HVSC kolekci), kde je krátký basový tón a má nastavení $1A10 a dělá „schody“ jak vyšité.

  A naposledy jsem vzal For Nikdo2, hodil ji do SIDWinderu a zkoušel nástroj 08, což je ten bas, různě upravovat a zjistil jsem, že s tím nejde dělat vůbec nic a je to záležitost hardwaru :)

 Leave a Reply

(required)

(required)

− 2 = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.